Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 


Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 


Extra informatie:

De middagdiensten vervallen. De ochtenddiensten van komende zondagen gaan door als zogenaamde ‘internetdiensten’. De gebruikelijke liturgie zal gevolgd worden maar dan zonder bezoekers. Er zal orgelspel te horen zijn, liederen kunnen beluisterd of thuis meegezongen worden en we mogen horen naar het (live) levende Woord van God! We zullen ook aan de kinderen van de gemeente denken. Voor de zondagen van 29 maart t/m 19 april zal voorgaan onze eigen predikant ds. A.A. van den Berg. Voor daarna: houd deze website in de gaten! U kunt meeluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip! Heeft u eigen punten van zorg in deze voor allen vreemde weken, dan kunt u deze doorgeven als gebedspunten voor deze diensten aan ds. Van den Berg (078-6761389).


 

Klik hier voor meer informatie over het diaconale collecte doel van deze dienst.

 

Liturgie internetdienst 29 maart 10.00 uur

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 146: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 146: 4, 5

Wetslezing

Psalm 86: 4  

Kindermoment + kinderlied Weet je dat de lente komt OTH 437 (cd)

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 26:57-68

Gezang 178: 1, 5, 6, 7

Preek

BWV 4 Jesu Christus, Gottes Sohn (tekst Gezang 203: 3 / cd M. Suzuki)

Gebeden

Dienstcollecte voor diaconie/World Servants (+ opgenomen tekst en lied!)

U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

of op de website van Eline, Esther, Joost en Judith bij World Servants (klik hier)

Slotlied Gezang 461: 1, 2, 3, 4

Zegen

Orgelspel

Collecte Onderhoud Kerkplein (u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst)

 

Aanvullende gegevens