‘Internetdienst’ 22 maart 10.00 uur

 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 


Deze dienst is een zogenaamde ‘internetdienst’. Ds. A.A. van den Berg zal voorgaan in een gebruikelijke liturgie zonder bezoekers met in deze uitzonderlijke omstandigheden vooral het gesproken woord/woordThuis kunt u meeluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Lukt het luisteren niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip! Heeft u eigen punten van zorg in deze voor allen vreemde dagen, dan kunt u deze doorgeven als gebedspunten voor deze dienst aan ds. Van den Berg (078-6761389). Over de voortgang van de eredienst van de gemeente na komende zondag zult u nader geïnformeerd worden via deze site. De middagdiensten vervallen. 


Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Melodie Psalm 93 op orgel + lezing Psalm 93 uit Liedboek  

Leefregel: 1 Thessalonicenzen 5:12-23

Melodie OTH 173 op orgel + lezing OTH 173: 1

Gebed

Schriftlezing: Matth.26:36-46

Melodie Gezang 180 op orgel + lezing Gezang 180: 1, 2, 3, 4

Corona-preek

Melodie Gezang 180 op orgel + lezing Gezang 180: 5, 6, 7

Gebeden

Melodie Gezang 304 + lezing Gezang 304: 2, 3

Zegen

Orgelspel melodie ‘Ga met God’ 

Aanvullende gegevens