Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.


 

Introïtus: psalm 63 vers 1

Loflied: psalm 117

Rond wetslezing: psalm 31 vers 6

Schriftlezing: Efeze 4 vers 1-16

Kinderpraatje

Voor de preek: psalm 67 vers 1

Na de preek: Samen in de naam van Jezus (vers 1 en 2); staat in Op Toonhoogte.

Slotlied: gezang 314 vers 3 uit het liedboek (Nabij of ver, wij zijn verbonden) 


 

Aanvullende gegevens