Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

We gaan preken over Psalm 49 en het thema is rijkdom en waan. Hierbij de liederen:

 

Thema: rijkdom & waan

 

Welkom

 

Samenzang: Psalm 62 vers 1, 3, 4

 

Stil Gebed – Votum – Groet

 

Samenzang: Psalm 62 vers 5, 6

 

Gebed om ontferming

 

Samenzang: Gezang 21 vers 1, 2

 

Gebed om de heilige Geest

 

Schriftlezing: Psalm 49

 

Samenzang: gezang 326 vers 1, 3, 5

 

Verkondiging

 

Samenzang: gezang 358 vers 1, 3, 6

 

Lezen geloofsbelijdenis

 

Voorbeden – Dankgebed – Stil Gebed – Onze Vader

 

Collecte

 

Samenzang: gezang 465

 

Zegen

Aanvullende gegevens