Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Intochtslied Psalm 5: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 5: 7

Wetslezing

OTH 370

Gebed en voorbeden

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 2:1-12

Gezang 157: 1, 4

Preek

Gezang 166: 3, 4

Avondmaal

Inleiding

Gezang 13B: 1, 4 en toebereiden tafel

Avondmaalsgebed en Onze Vader

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

 

Zingen aan de tafel Psalm 62: 1, 4, 5 (7)

Lezingen

Dankgebed  

Slotlied OTH 385: 1, 2  

Zegen

 

 

 

Aanvullende gegevens