Orde voor de zondagmiddagdienst

Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

 

Intochtslied Psalm 122: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 122: 3

Inleiding Avondmaal

Gezang 95: 1, 2

Avondmaalsgebed

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Lezing aan tafel Johannes 6:32-35

Zingen aan tafel Gezang 95: 3

Gebed bij het Woord

Schriftlezingen: Jesaja 61:1-4; Lukas 4:14-22

Psalm 131

Preek

Gezang 170: 1, 6

Dankgebed en voorbeden

Slotlied OTH 385: 3, 4     

Zegen

Aanvullende gegevens