Liturgie zondag 19 januari 2020 17:00 uur

Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Aanvangslied: Psalm 98: 3 en 4

Aanvangstekst: Jesaja 1: 18     (NBG)

Gezang 436: 5 en 6
Geloofsbelijdenis  (uitgesproken)

Gezang 399: 1 en 6

Schriftlezing: Openbaring 7         (NBG)

OTH 197   (Ik zie een poort...)

Gezang 109: 1, 3 en 4

Slotlied: Psalm 121

Aanvullende gegevens