Psalm 25: 2, 6 (aanvangslied)

Op Toonhoogte 149 – ‘Groot is uw trouw o Heer’ (na votum en groet)

Psalm 139: 1, 14 (na gebed en Schriftlezing)

Gezang 483: 1, 2, 4 (na de preek)

Gezang 169: 5, 6 (na de gelezen geloofsbelijdenis)

Op Toonhoogte 153 – Stilte over alle landen (na gebeden en collecte)

Bijbellezing: Mattes 3:1-12 (NBV)

Thema van de preek: ‘De bijl van Johannes en de wan van Jezus’

 

Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

Aanvullende gegevens