Intochtslied Psalm 42: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 42: 4, 7

Wetslezing

Gezang 78: 1, 2

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 42-1-7

OTH 476

Kindermoment

Schriftlezing: Mattheüs 3

Gezang 337: 1, 2, 3

Preek

Gezang 166: 1, 2

Gebeden

Collecte

Psalm 72: 7

Zegen

 

Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

Aanvullende gegevens