Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 111 : 1 en 5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang: Oth 269 : 1, 2 en 4 (Doorgrond mijn hart)

Gebed

Lezing: Jesaja 49 : 1 - 6

Samenzang: Oth 225 : 1, 4 en 5 (Door de wereld gaat een woord)

Lezing: Handelingen 17 : 10 - 15

Samenzang: Gezang 168 : 1, 4 en 6

Verkondiging

Samenzang: Oth 379 : 1 en 3 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)

Credo 

Samenzang: Gezang 255 : 1

Gebeden

Collecten

Slotlied: Gezang 308

Heenzending, zegen en beaming

 

Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

Aanvullende gegevens