https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster

 

Psalm 96 : 1 (na de mededelingen)
Psalm 96 : 6 en 7 (na votum en groet)
Psalm 40 : 6 en 7 (na de wetslezing)
Psalm 121 (na de schriftlezing)
Gezang 323 : 7 en 8 (na de preek)
Gezang 252 (slotzang)
 
Schriftlezing: Galaten 4 : 1 – 11 en 5 : 1 – 12

Aanvullende gegevens