Liturgie Nieuwjaar 2020 10.00 uur

 

https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster

 

Intochtslied OTH 149

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 141

Gebed

Schriftlezingen: Leviticus 12; Lukas 2:21-24

Psalm 118: 7

Schriftlezing: Galaten 4:4-7

Gezang 146: 2, 3

Preek

Gezang 90: 1, 3

Gebeden

Collecte

Psalm 146: 1, 3

Zegen

Aanvullende gegevens