Liturgie Oudjaar 2019 19.00 uur
-
Intochtslied Gezang 397: 1, 2, 3
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 397: 4, 5, 6
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 50:4-11
Psalm 40: 3, 4
Mattheüs 11:25-30
Gezang 13B: 1,2
Preek v.4,5
Gezang 326: 1, 2
Geloofsbelijdenis vr. en ant. 28 HC
Psalm 103: 1, 3
Gebeden
Collecte
Gezang 444
Zegen

Aanvullende gegevens