Predikant: Ds. R. v/d Knijff 
Molenaarsgraaf 
Organist Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Gerja, Leonie V, Maaike
Oppas: Mv. A. v/d Kolk, Mv. D. van Eck, Linde v/d Zwaal
Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

 

voorzang: LvdK gezang 134: Eer zij God in onze dagen (of volgens rooster kerkenraad)

stil gebed

votum en groet

zingen: Psalm 136: 1, 11 en 13

wetslezing

zingen: Psalm 26: 1 en 3

gebed

Schriftlezingen: Exodus 33:18-23 en Lukas 2:8-20

kindermoment, afgesloten met het zingen van OTH 404 (Eeuwenlang geleden)

preek

zingen: Psalm 89: 1, 3 en 7

gebed

collecte

zingen: OTH 87 (Jubel het uit)

zegen

Aanvullende gegevens