Liturgie Kerstmorgen
Voorganger: ds. A.A. van den Berg
Organist: dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd: Nadine, Annelies, geen
Oppas: Mv. I. Groeneweg, Mv. P. Vrijlandt, Esther de Haan
Dienstcollecten Kerk en Eredienst Kinderen in de knel
Deurcollecte Kerstcollecte Kerk in Actie

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).
-
Samenzang:
Psalm 98: 1, 2
Gezang 145
Stil gebed
Bemoediging en groet
OTH 87 Jubel het uit
Geloofsbelijdenis
OTH 404 Eeuwenlang geleden
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 1:18-25
Adventsproject en kinderen naar de ZS
Gezang 293: 1, 3
Preek
Gezang 132
Gebeden
Muzikaal intermezzo 
Collecte
Slotlied Gezang 134
Zegen
Ere zij God

 

Aanvullende gegevens