Liturgie Kerstavonddienst 24 december 20.30 uur
Samenzang voor aanvang 20:15 uur
Voorganger: ds. A.A. van den Berg
Organist: dhr. N. van Oudheusden
M.m.v. IKK Kairos te ’s Gravendeel o.l.v. Arie de Korte
Piano: Ronald van der Schelde

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Welkom en samenzang voor aanvang van de dienst:
Gezang 138 Komt allen tezamen
Gezang 139 Komt, verwondert u hier, mensen
Bemoediging en groet
Kairos: O Little Town en Cradle Worship
Gedicht
Samenzang Psalm 91: 1, 2
Gebed
Bijbellezing Mattheüs 13:44-46
Samenzang Evangelische Liedbundel 100 Donker de nacht
Bijbellezing: Lukas 2:1-20
Kairos: Vrede klinkt helder in die nacht en Gesu Bambino
Meditatie Gevonden?!
Samenzang Op toonhoogte 104 Wij trekken in een lange stoet
Kairos: Glorie, glorie
Gebeden
Samenzang: Gezang 134 Eer zij God in onze dagen
Zegen
Samenzang Ere zij God


Orgelspel Jesu, Joy of Man’s desiring
Collecte bij de uitgang voor het Evangelisatie Platvorm

Aanvullende gegevens