Orde voor de zondagmiddag- of avonddienst

 

Predikant: Ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland
Organist: Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee

Dienstcollecte: Kerk en eredienst
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 

INTREDE
Welkom en mededelingen
Psalm Psalm 24: 1 en 5
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Lied Gz 126
DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed om de verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing Jesaja 7: 10-17
Lied Gz 160 : 1 en 2
Schriftlezing Mattheüs 1: 18-25
Lied Gz 125: 1 en 2
Prediking
Orgelmeditatie
Geloofsbelijdenis
Lied Gz 400: 1, 9 en 12
GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging
Voorbede
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied Gezang 120: 1, 2 en 4
Zegen

Aanvullende gegevens