Liturgie zondag 22 december 10:00 uur 

Predikant: Ds. J. Brouwer uit Veen
Organist: Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd: Gerda, Leonie D, Elleke
Oppas: Mevr. H. Meijer, Mv. A. Molendijk, Jarco Brussé
Dienstcollecte: Kerk en eredienst
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 

LEZEN:
Schriftlezing: Lukas 1 : 57 – 80
kerntekst: v. 79-b

ZINGEN:
Lied 130 (intochtslied)
Ps. 5 : 3 en 6
Ps. 1 : 1
Lied 35 : 1 en 5
Lied 67
Ps. 121

Aanvullende gegevens