Orde van dienst Puttershoek 15 december 2019

Predikant: Ds. E. Agterhuis Heinenoord 
organist Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Gerja, Tineke, Jan
Oppas: Mv. N v/d Steen, Mw. A. Goud, Nienke Hoek
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Dienstcollecte: Hervormde Jeugdraad

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 


• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 98: 3, 4
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen: Gez. 117: 1, 6, 7
• 10 geboden
• Zingen: OTH 84: 1, 3, 4 (In Bethlehems stal)
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• (Kindermoment?)
• Schriftlezing: Micha 2
• Zingen: Ps. 7: 1, 4, 7
• Verkondiging
• Zingen: Ps. 85: 2, 3, 4
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte
• Zingen: OTH 92 (Lof zij de God van Israël)
• Zegen
• Orgelspel

Aanvullende gegevens