Liturgie zondag 8 december 17:00 uur

Predikant: Ds. G. v/d Linden uit Waalwijk
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Verwarming kerk

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Psalm 33 : 7 em 8

Gezang 126

Lezing: Ex. 3 : 1 - 6

Gezang 457 : 3 en 4

Lezing: 2 Tess. 3 : 7 - 13

Gezang 63

Oth 395 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Psalm 149 : 1

Gezang 122

Aanvullende gegevens