Liturgie zondag 2 juni 17:00 uur 

Ds. G.J. van Beek uit Nieuw Lekkerland
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud kerkplein

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Psalm 97: 1 en 6

Aanvangstekst: Romeinen 8: 14 en 15  (NBG)

OTH 265: 1 en 2  (Abba, Vader...)

Heidelbergse Catechismus: zondag 18

Gezang 234

Schriftlezing: Johannes 14: 15-31         (NBG)

Psalm 34: 5, 7 en 9

Gezang 477

Slotlied: Gezang 235

Aanvullende gegevens