Liturgie zondag 5 mei 2019 10:00 uur

10:00u Ds. J. Reehorst uit Stavenisse
Organist: Dhr. C. Groenendijk
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Annelies, Gr: Elleke
Oppas: Mw. A. Molendijk, Mw. H. Meijer
Nienke Hoek

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: kringwerk


Koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Kerkenraad en dominee komen binnen –

inleidend orgelspel eindigt.

Mededelingen

Intochtslied Psalm 124: 3 en 4

Gelegenheid stil gebed

Votum en groet

Zingen Gezang 44

lezing Tien Geboden,

Zingen Psalm 130:2

Gebed

Lezingen H. Schrift (NBG)

Jona 2: 1-10

1 Korinthe 15: 50-58

Zingen Gezang 231

Gesprekje met kinderen die de kerk verlaten voor het bijwonen van de kindernevendienst.

Preek.

Kinderen komen terug –

Zingen Gezang 297

Gebed.

Collecten

Slotzang Gezang 453: 1 en 4

Zegen

Zingen Wilhelmus 1 en 6 (???)