28 apr
10:00u Ds. L. den Breejen uit Delft
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Leonie D, Gr: Jan
Oppas: Mw. A. v/d Kolk, Mw. A. van Santen
Lianne Brussé
17:00u Ds. R. ten Napel uit ’s-Gravendeel
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Diaconie

 

Ps.118:5,7 

stil gebed, votum en groet 

Ps.118:8,9 

gebed 

Joh.11:1-16 + 14:4,5 

Gez.170:3 

Joh.20:19-21a + 24-29 

Gez.170:6

verkondiging

Gez.214:3,4

gebeden

collecte

Geloofsbelijdenis

Gez.215:2,3 

zegen

 

Aanvullende gegevens