Ds. P.J. Droogers uit Werkendam
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: kerk en eredienst
Deurcollecten: pastoraat eigen gemeente

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Gez. 434 : 1, 2  (voorzang)

Ps.103 : 1,3

Ps. 89 : 6, 7,  na het credo

Schriftlezing:  1 Korinthe 15 : m12 t/m 28

Gez. 217 : 1, 2, 3, 4

Preek over 1 Korinthe 15 : 20  :  "Maar nu...!..."

Ps. 73 : 9, 10

Gez. 214 : 1, 2, 6

Aanvullende gegevens