Zondag 10 maart 2019 17.00 uur

Drs. P. van Dam uit Houten
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Kerk in actie-voorjaarszending

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Welkom en mededelingen

intredepsalm 91: 1, 2

Stil gebed en Votum en Groet

psalm 91: 7

gebed

OT Exodus 20: 1 – 17

Psalm 119: 6

NT Johannes 2: 13 – 22

NLB 91a – Wie in de schaduw Gods mag wonen (bijgevoegde kopie)

Uitleg en verkondiging

Op Toonhoogte 124 - Mijn Jezus ik houd van U
Als belijdenis en staand gezongen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

inzameling van de gaven

Slotlied gezang 316: 4, 5, 6

Zegen
besloten met gezang 456: 3

Aanvullende gegevens