Liturgie zondag 10 maart 10.00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Annelies, Gr: Jan
Oppas: Mw. H. Kot, Mw. D. van Eck
Esther de Haan

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Kerk in actie-voorjaarszending

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Gezang 173: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 173: 3, 4, 5
Wetslezing
Psalm 51: 1, 5
Gebed
Schriftlezing: Lukas 19:28-44
Themalied paasproject couplet 1 + refrein
Kindermoment paasproject
Preek
Gezang 127: 1, 2
Gebeden
Collecte
Slotzang Psalm 118: 1, 9
Zegen

Aanvullende gegevens