Zondag 13 januari 2019  Puttershoek (17.00 uur)

‘Liefde en trouw’

Ds. J. van Walsum uit Alblasserdam
Organist: Dhr. H. Mannee

Collecte: Kerk en Eredienst; Deurcollecte: Diaconie. 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Orde van dienst

 

SAMENKOMEN

 

Orgelspel

 

Welkom (en mededelingen) door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied: Gezang 319: 1, 2 en 3

 

Stil gebed – Bemoediging en groet

 

Lied: Psalm 85: 3 en 4

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van het Woord

 

Inleiding op de schriftlezing

 

Schriftlezing: Genesis 24:1-7

 

Lied: Gezang 329: 1

 

Schriftlezing: Genesis 24:42-53

 

Lied: Gezang 329: 2

 

Schriftlezing: Genesis 24:62-67

 

Lied: Gezang 329: 3

 

Preek

 

Meditatief orgelspel

 

Lied: Gezang 15: 1, 3 en 4

 

UITEENGAAN

 

Geloofsbelijdenis

 

Lied: Gezang 460: 1 en 3

 

Gebeden

 

Inzameling van de gaven

 

Lied: Gezang 393

 

Zegen 

 

Orgelspel

Aanvullende gegevens