Liturgie 13 jan. 10.00 uur – Aansluiting bij start Micha-

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: kl: Gerja, M: Annelies, Gr: Elleke
Oppas: Mw. I. Groeneweg, Mw. G. v. Oudheusden, Noraly Smit

Collecte: Kerk en Eredienst; Deurcollecte: Diaconie. 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 24: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 24: 3
Wetslezing
OTH 373
Gebed
Schriftlezing: Deuteronomium 15:1-11
Psalm 85: 3
Kindermoment
Schriftlezing: Mattheüs 26:6-13
OTH 279
Preek
Gezang 364
Gebeden
Collecte
Slotlied Psalm 146: 1, 4
Zegen

 

Aanvullende gegevens