De beste wensen voor het nieuwe jaar!

Psalm 33: 2 en 8

Aanvangstekst: Genesis 1: 1 t/m 4a (NBG)

Gezang 1

Gebodslezing: Romeinen 12: 9 t/m 21 (NBG)

Psalm 25: 3 en 6

Kinderlied: OTH lied 498 ('K Heb Jezus nodig...)

Schriftlezing: Johannes 1: 1 t/m 18 (NBG)

Psalm 68: 7 en 9

Verkondiging

Gezang 75: 7, 8 en 9

Slotlied: Gezang 476: 1 en 5

Aanvullende gegevens