Allereerst alle goeds en zegen gewenst voor het nieuwe jaar!

Psalm 135: 1, 9, 10 (aanvangslied)

Op Toonhoogte 223 (na votum, groet en aanvangstekst)

Psalm 74: 10, 11, 12, 13 (na gebed en Schriftlezingen)

Gezang 430: 1, 4, 6 (na de preek)

Op Toonhoogte 315 (na gelezen geloofsbelijdenis)

Gezang 393 (slotlied; na dankgebed en voorbeden)


Bijbellezingen (NBV):
Johannes 8:1-11
Hosea 1:1-2:3 (= tekstgedeelte voor de preek)
thema: ‘Het zal je vrouw maar zijn!’

Aanvullende gegevens