Liturgie Oudjaar 31 december 2018

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Oudejaarscollecte

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Gezang 397: 1, 2, 3
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 397: 4, 5, 6
Gebed
Schriftlezing: Genesis 48:1-16
Psalm 78: 1
Schriftlezing: Genesis 48:17-22
Psalm 78: 2
Preek
Gezang 427: 1, 4, 8
Geloofsbelijdenis
Gezang 460: 1, 4
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 442: 1, 4
Zegen

Aanvullende gegevens