Liturgie Eeuwigheidszondag 25 november 2018
Gedachtenis overledenen
Voorganger: ds. A.A. van den Berg
Organist: dhr. H. Mannee

Zondagssch/kdnd: kl: Gerda, M: Annelies, Gr: Jan
Oppas: Mw. J. Renkema, Mw. I. Groeneweg, Norali Smit 

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: verwarming kerk

Koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr).

----------------
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 84: 1, 2
Stilte
Bemoediging en groet
OTH 299
Leefregel Jakobus 1:19-27
Gezang 481: 1, 3
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Genesis 49:29-33; 50:22-26; Hebreeën 11:21-22
Psalm 103: 6, 7
Preek
Gezang 487
Gedachtenis overledenen
Noemen van de namen (overledenen november - april)
Gezang 223: 1, 2, 3
Noemen van de namen (overledenen mei - november)
Gezang 223: 6, 7
Afsluitende tekst
Meditatief orgelspel
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 300: 1, 6
Zegen

Aanvullende gegevens