Liturgie zondag 28-10-2018 vm Puttershoek

Ds. J. Reehorst uit Stavenisse

Organist: Dhr. N. v. Oudheusden

Zondagssch/kdnd: kl: Gerja, M: Annelies, Gr: Judith

Oppas: M. T. Prins, Mw. D. van Eck, Jarco Brussé

Dienstcollecten: Diaconie

Deurcollecten: verlichting kerk

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL79FVLB0635807211 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst)

Klik hier voor: dienst beluisteren

 

Orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 56:1

Votum en groet

Zingen Gezang 323: 1, 2 en 4

Wet en Samenvatting

Zingen Gezang 259

Gebed om verlichting met de H. Geest

Schriftlezingen 

1e Genesis 39: 1-20

Zingen: Uit op Toonhoogte 455: 1 en 2 (graag hier i.v.m. de kinderen) Jozef zoekt zijn grote broers

Kinderen verlaten, na gesprekje, de dienst

1 Korinthe 10: 7-13

Prediking

Zingen Gezang 473: 1, 7 en 9

Dankgebed en voorbeden

Zingen Op Toonhoogte Lied 379 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Zegen 

Aanvullende gegevens