Thema: WWJD (1 Joh.2: 5b en 6)  NHK Puttershoek mi.di. 21/10 2018

Ds. W. Hordijk uit ’s-Gravendeel

Organist: Dhr. H. Mannee

Dienscollecten: Kerk en Eredienst

Deurcollecten: Kringwerk

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL79FVLB0635807211 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst)

 

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Verwelkoming en mededelingen door een kerkenraadslid

Aanvangslied: Ps.81: 1, 8 en 11

Stil gebed, aanvangswoord en groet

Inleiding

Samenzang: Gez. 250: 1 t/m 4 (als bede om de H.G.)

Lezingen: 1 Joh. 2: 3 t/m 6 (NBG-vert.)

Samenzang: OTH 385: 1, 2 en 3

Verkondiging: WWJD

Samenzang: Ps. 92: 7 en 8

Gebed

Samenzang: Gez. 254: 2, 3 en 4 (als gel.bel.)

Inzameling

Samenzang: OTH. 350

Heenzending en zegen 

Aanvullende gegevens