Liturgie 2 september 17:00 uur 2018

 

Ds. G. v/d Linden uit Waalwijk

Organist: Dhr. N. v. Oudheusden

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst

 

Deurcollecten: pastoraat eigen gemeente

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL79FVLB0635807211 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst)

Klik hier voor: dienst beluisteren

 

Gezang 328

Op toonhoogte ? (Wees stil voor het aangezicht van God; in de oudere uitgave  178)

Psalm 150

Lied 317

Op toonhoogte ? (Heer, uw licht en uw liefde schijnen, in de oudere uitgave lied 315)

Psalm 134

Op toonhoogte: ? (Vrede zij U, in de oudere versie lied 136)

 

Lezingen: 1 Sam. 3 : 1 - 10 en 1 Petrus 2 : 1 - 10

Aanvullende gegevens