Orde van dienst Puttershoek 10.00 uur

Ds. A.B. Vroomans uit Delft

Organist: Dhr. N. van Oudheusden

Zondagssch/kdnd: Nadine (Leonie V)

Oppas: Mw. I. Groeneweg, Mw. D. van Eck, Nienke Hoek

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst

Deurcollecten: Onderhoud gebouwen

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL79FVLB0635807211 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst)

Klik hier voor: dienst beluisteren

 

Welkom door de ouderling van dienst.

 

Psalm 105 vers 1, 2, 3

 

Stil Gebed – Votum – Groet

 

Psalm 105 vers 16 en 17

 

Gebed om ontferming

 

Schuldbelijdenis

Wij belijden voor de almachtige God,

Voor hen die zijn heerlijkheid reeds zien en voor elkaar

Dat wij zondige mensen zijn,

Omdat wij ontrouw waren aan God, aan onze broeders en zusters

En aan onszelf.

Wij bidden om genade vragen:

 

Almachtige God ontferm u over ons.

Vergeef ons onze zonden

En leidt ons naar het eeuwige leven.

Dan zullen we met blijdschap leven tot eer van uw grote naam

 

Genadeverkondiging

Onze Vader in de hemel bewijst ons zijn genade in overvloed aan allen die hem daarom vragen.

 

U mag verwachtten dat God uw gebed verhoort en u Zijn Geest geeft.

 

Leven in de volle verzekering van zijn liefde en genade.

 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilge Geest.

Amen

 

Allen die leven in deze wereld en uitzien naar Gods toekomst,

Hoort naar de beloften van de God van Israel

En prijs zijn naam tot in eeuwigheid.

 

Wetslezing

 

Samenzang: OTH 263 – Wees Mijn verlangen

 

Gesprekje met de kinderen

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Schriftlezing: Exodus 7: 8-25 

 

Samenzang: Psalm 23 vers 1 en 2

 

Schriftuitleg & verkondiging

 

Samenzang: Gezang 26 vers 1, 2 en 4 (eigenlijk een kerstlied maar het sluit prachtig aan)

 

Gebeden

 

Collecte

 

Samenzang: OTH 149

 

Zegen

 

Aanvullende gegevens