Ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden

Organist: Dhr. N. van Oudheusden

Zondagssch/kdnd: Elleke (Jan)

Oppas: Mw. N. v/d Steen, Mw. A. Groeneweg, Lianne de Haan

Dienstcollecten:          Kerk en Eredienst

Deurcollecten:           onderhoud orgel

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL79FVLB0635807211 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst)

Klik hier voor: dienst beluisteren

 

Psalm 48 : 1 en 2

Psalm 48 : 3

Psalm 33 : 5 en 6

Gezang 284

Gezang 280

gezang 285

 

Schriftlezingen: Deuteronomium 25 : 17 – 19

                          I Samuël 15 : 10 - 23

 

Aanvullende gegevens