Liturgie 15 juli 10.00 uur

 Ds. A.A. v/d Berg

Organist: Dhr. H. Mannee

Zondagssch/kdnd: Annelies (Gerja)

Oppas: Mw. A. Goud, Mw. H. Kot

Dienstcollecten:           Diaconie

 Deurcollecten:             onderhoud gebouwen

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL79FVLB0635807211 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst)

Klik hier voor: dienst beluisteren

Intochtslied Psalm 17: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 17: 3, 7

Wetslezing

OTH 238

Gebed

Schriftlezingen: Job 9:25-35; Job 16:15-22; Job 19:21-27

Psalm 42: 1, 3

Preek

Gezang 291

Gebeden

Collecte

Slotlied OTH 129

Zegen

Aanvullende gegevens