ORDE van DIENST voor zondag 8 juli 2018

17.00 u in de Hervormde Kerk te Puttershoek

Ds. G.J. Krol uit Geldermalsen

Organist: Dhr. H. Mannee

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst

 

Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL79FVLB0635807211 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst)

Klik hier voor: dienst beluisteren

 

welkom – mededelingen

LIED Ps 33, 7.8

Votum en groet

Psalmgebed PSALM 40, 1-12            

LIED     Ps 119, 14

Geloofsbelijdenis

LIED   Gez 443

gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing    SPREUKEN 30,15-20

LIED   Ps 27, 1.5

prediking SPREUKEN 30,15

Waar begin je te tellen?

 LIED    Gez 409, 1.3.5

dienst der gebeden

dienst der gaven

LIED   Gez 288, 1.6

Zegen “AMEN”

 

Aanvullende gegevens