Predikant:  ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden
Organist:  Nico van Oudheusden
Zondagschool:  Leonie, Merel
Oppas:  Anneke Molendijk, Anna van Eck
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk in Actie diaconaat

Mededelingen

Gezang 289 : 1 en 2 (Morgenglans der eeuwigheid)

Votum en groet

Gezang 289 : 3 en 4(Laat uw heilge liefdegloed)

Wetslezing

Psalm 86 : 2 en 5 (Ja, tot U hef ik mijn leven)

Gebed

Schriftlezing : Lukas 16 : 19 -31 en Hebreeën 9 : 24 – 28 uit de NBG vertaling 1951

Kinderlied: Gezang 1 : 1 en 3 (God heeft het eerste woord)

Gesprek met de kinderen

Psalm 103 : 6 en 7 (De mens is aan het sterven prijs gegeven)

Preek over Hebreeën 9 : 27 – “Het is de mensen beschikt, éenmaal te sterven, daarna het oordeel”

Gezang 299 : 1 en 2 (Voor alle heil’gen)

Dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader

Collecten

QR19112023.png

Gezang 300 : 1, 2 en 5 (Eens als de bazuinen klinken)

Zegen