Predikant:  ds. P. Huijser uit Ridderkerk
Organist:  Hans Viskil
Zondagschool:  Gerja, Nadine
Oppas:  Mirthe v.d. Berg, Silas Smit
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Afkondigingen

Zingen: OTH 236 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Liedboek Psalm 100:2,3,4

Geloofsbelijdenis

Zingen: OTH 199:1,4 ‘Jezus alleen’

Gebed

Schriftlezing Gen 6:5-14 / Gen 7:10-16/ Mat. 7:12-20

Zingen kinderlied: OTH 497 ‘God kent jou, vanaf het begin’

Preek ‘Ga binnen door de nauwe poort’

Zingen: OTH 197 ‘Ik zie een poort wijd open staan’

Zingen: Liedboek  273 - "Heer herinner U de namen"?

Dankgebed en voorbede

Collecte

Qr05112023.png

Zingen: OTH 350 ‘Ga nu heen in vrede’:1,2

Zegen