Predikant:  ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee
Organist:  Nico van Oudheusden
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Dankstondcollecte
 
Welkom en mededelingen Toonhoogte 243 geheel Heer ik kom tot U
Stil gebed
Votum en Groet
Psalm 103 vers 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Gezang 399 vers 1
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Genesis 33
Psalm 119 vers 12 en 40
Verkondiging
Lied 427 vers 1 -2 en 3
Dankgebed en voorbede
Inzameling der gaven
Toonhoogte 300 geheel Dankt dankt nu allen God
Zegen
Gezang 456 vers 3
 
Dankstond_2023.png