Predikant:  ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk
Organist:  Henk Mannee
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

 

Mededelingen
Psalm 65: 1, 2 (aanvangslied)
Votum en groet
OTH 330 (Majesteit, groot is zijn majesteit) 
Gebed en Schriftlezingen
Lucas 11:9-13
Handelingen 1: 7-14
tekst: Handelingen 1:14a
thema: “De stille kracht van samen bidden”
Gezang 395: 1, 2, 3 
Preek
OTH 138 (Heilige Geest van God 2x) 
Geloofsbelijdenis
Gezang 239: 1, 6, 7
Collecte

QRcollecte 21mei2023


Gezang 235 (slotlied)
Zegen