Predikant:  ds. T. Meijer uit Puttershoek
Organist:  Henk Mannee
Zondagschool:  Tineke, Frank
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Woord van welkom.

Zingen: Psalm 30: 1 (Dank Heer, Gij hebt het niet gedoogd)

Votum en Groet.

Zingen: Psalm 30: 2 en 5. (Hef tot zijn eer een lofzang aan)

Verootmoediging en genadeverkondiging.

Zingen: Gezang 473: 1, 6 en 9 Neem mijn leven, laat het Heer

Wet.

Zingen: Gezang: 246: 1 en 4. ( Gods adem die van boven kwam)

Gebed.

Kinderlied Op Toonhoogte 437. (Weet je dat de lente komt)

Lezing: Psalm 110

Zingen: Gezang 392: 3 en 4. (U heb ik nodig, uw genade is)

Lezing: 1 Corinthe 15: 12 – 17 & 22 – 28 (NBV)

Zingen: Op Toonhoogte 254 (Grote God, zie ons verlangen)

Prediking.

Zingen: Gezang 192: 1, 5 en 6. (O kostbaar kruis, o wonder Gods)

Dienst der gebeden.

 Collecte   

QRcollecte14052023

 

 

 

 

 

 

Zingen: Gezang 460: 1, 2 en 3.(Loof de koning heel mijn wezen)

Zegen.