Predikant:  ds. J. Telgenhof uit Strijen
Organist:  Nico van Oudheusden
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud Kerkplein

 

Mededelingen

Ps 146: 1, 3, 5

Stil gebed, bemoediging en groet

Gez 463: 1, 4, 5 (o Heer, die onze Vader zijt)

Leefregel Galaten 5:13-26 (NBV21)

Gez 437: 1, 2, 3

Gebed

Bijbellezing Lucas 10:25-37 (NBV21)

Ps 103: 3, 5

Verkondiging “Waar is de liefde?”

OTH 305 (geprezen zij de Here)

Dank en voorbede

OTH 389 (wij gaan op weg)

zegen

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App Logo appostel app