Liturgie Jongerendienst zondag 7 mei 2023 om 10.00 uur

In de Hervormde kerk van Puttershoek

 

 

 

Thema: Wat vinden anderen van mij?

 

 

Jongerendienst_07052023.png

Voorganger:                  Ds. Bert van der Linden, Waalwijk

Ouderling van dienst:    G. Gravendeel

M.m.v.:                          Band All4one

 


Welkom en mededelingen

Intochtslied: Kom tot de Vader

Nog voordat je bestond,
Kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
En telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

- Refrein -

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet…

- Refrein 2x -

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Stil Gebed, bemoediging en groet

Interactief moment door Commissie Reguliere Diensten

Interactief.pngSchaalverdeling 1:

 

Interactief2.pngSchaalverdeling 2:

 

Interactief3.pngSchaalverdeling 3:

 

Samenzang: Who you say I am

Who am I that the highest King would welcome me? 
I was lost, but He brought me in 
Oh His love for me 
Oh His love for me 

Who the Son sets free 
Oh, is free indeed 
I'm a child of God, yes, I am 

Free at last, He has ransomed me 
His grace runs deep 
While I was a slave to sin, Jesus died for me 
Yes, He died for me 

Who the Son sets free 
Oh is free indeed 
I'm a child of God, yes, I am  

In my Father's house 
There's a place for me 
I'm a child of God, yes, I am 

I am chosen, not forsaken 
I am who You say I am 
You are for me, not against me 
I am who You say I am 

Oh, I am who You say I am 

Who the Son sets free 
Oh is free indeed 
I'm a child of God, yes, I am  

In my Father's house 
There's a place for me 
I'm a child of God, yes, I am 

In my Father's house 
There's a place for me 
I'm a child of God, yes, I am 

Tien Geboden in beelden van vandaag en Gebed om de heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing: Kor. 4: 1-5 & Psalm 139

Kor. 4: 1-5

Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt.

Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.

Psalm 139

HEER, U KENT MIJ, U DOORGRONDT MIJ,

U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,

met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,

of U, HEER, kent het ten volle.

U omsluit mij, van achter en van voren,

U legt uw hand op mij.

Wonderlijk zoals U mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,

hoe aan uw blikken ontkomen?

Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,

lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,

al ging ik wonen voorbij de verste zee,

ook daar zou uw hand mij leiden,

zou uw rechterhand mij vasthouden.

Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,

het licht om mij heen veranderen in nacht,’

ook dan zou het duister voor U niet donker zijn –

de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.

U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor U geen geheim.

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Hoe rijk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

God, breng toch de goddelozen om,

– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –

ze spreken kwaadaardig over U,

uw vijanden misbruiken uw naam.

Zou ik niet haten wie U haten, HEER,

niet verachten wie tegen U opstaan?

Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,

ze zijn ook mijn vijand geworden.

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

peil mij, weet wat mij kwelt,

zie of ik geen verkeerde weg ga,

en leid mij op de weg die eeuwig is.

Band speelt solo: Geen afstand

Preek

Samenzang: Who am I

Who am I, that the Lord of all the earth 
Would care to know my name 
Would care to feel my hurt? 
Who am I, that the bright and morning star 
Would choose to light the way 
For my ever wandering heart? 

Not because of who I am 
But because of what You've done 
Not because of what I've done 
But because of who You are 

- Refrein -

I am a flower quickly fading 
Here today and gone tomorrow 
A wave tossed in the ocean 
A vapor in the wind 
Still You hear me when I'm calling 
Lord, You catch me when I'm falling 
You've told me who I am 
I am Yours 

Who am I, that the eyes that see my sin 
Would look on me with love 
And watch me rise again? 
Who am I,  

that the voice that calmed the sea 
Would call out through the rain 
And calm the storm in me? 

Not because of who I am 
But because of what You've done 
Not because of what I've done 
But because of who You are 

- Refrein -

Not because of who I am 
But because of what You've done 
Not because of what I've done 
But because of who You are 

- Refrein -

I am Yours 

Band speelt solo: You say

 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Tijdens de collecte speelt de Band solo: Uw beloftes

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Samenzang: Lopen op het water

 

U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet

- Refrein -

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

- Refrein -

O o oh

- Bridge 3x -

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

- Refrein –

Zegen

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App Logo appostel app 

 

Deze dienst is voorbereid door Nienke Hoek, Joost de Haan en Norali Smit in samenwerking met de Commissie Reguliere Diensten