Predikant:  ds. A.A.v.d. Berg uit Heinenoord
Organist:  Henk Mannee
Dienstcollecte:  Pastoraat eigen gemeente
Deurcollecte:  Stookkosten gebouwen

Int.l. Psalm 147: 1,2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 147: 3,4

Geloofsbelijdenis

Gezang 179: 1,3

Gebed

Schriftlezing: Efeze 1:11-14

OTH 141: 1,3

Schriftlezing: Openbaring 7

Gezang 13B: 1,4

Preek

OTH 191

Gebeden

Collecte

Slotlied Psalm 93: 1,4

Zegen 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app