Predikant:  ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht
Organist:  Henk Mannee
Zondagschool:  Leonie, Nadine, Frank
Oppas:  A. Molendijk, Nathan v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Pastoraat eigen gemeente
Deurcollecte:  Stookkosten gebouwen

 

Thema: ‘Onze O.V.-Levenskaart.’

Welkom

Intochtslied Psalm 108: 1,2. 

Stil gebed, bemoediging en groet.

Lezen NBV Jesaja 53: 4-6. 

Zingen als verootmoediging Op Toonhoogte 114: 1,2,3,4. 

Leefregel De Tien Geboden NBV Exodus 20: 1-17. 

Zingen OTH 132: 1, 3 

Gebed om de H. Heest.

Zingen Op Toonhoogte 149. 

Gesprek met de kinderen.

Kinderen naar zondagschool  

Schriftlezing NBV Mattheüs 16: 21-26A. en Hebr. 12: 12-17

Zingen Gezang 182: 1,2,6. 

Verkondiging met als thema: ‘Onze O.V.-Levenskaart.’

Zingen Op Toonhoogte 182. 

Dankgebed en voorbeden. 

Collecten

Slotlied Psalm 98: 1,2,3 

Zegen.

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app