Predikant:  ds. A.W.J. Theunisse uit Zevenhuizen
Organist:  Henk Mannee
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk in Actie binnenlands diaconaat

 

 

Woord van welkom

Zingen                             OTH 254: 1, 2 en 3 (Grote God, zie ons verlegen)

Stil gebed

Votum

Bemoediging

Groet

Zingen                             Psalm 121: 1, 2 en 3

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing                  Matt 17: 14-23 (NBV21)

Zingen                             Gezang 170: 1, 2 en 3

Preek

Zingen                             Gezang 50: 1, 3, 7 en 9

Geloofsbelijdenis       

Zingen                             Psalm 103: 1 en 9

Gebeden

Collecte

Zingen                             OTH 327 (Machtig God, sterke Rots)

Zegen  

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app