Predikant:  ds. J. Bijl
Organist:  Henk Mannee
Zondagschool:  Tineke, Leonie, Merel
Oppas:  Ans Plaisier, Jolijn Dekkers
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk in Actie binnenlands diaconaat

 

Intochtslied: Psalm 122: 1 en 3/ Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Stil gebed, bemoediging en groet.
Zingen: Lied 132: 1 en 2/ Zie hoe Jezus lijdt voor mij (OTH)
Leefregels.
Zingen: Psalm 119: 13 en 14/ Geef mij een hart dat U met vreugde groet.
Gebed.
Schriftlezing: Lukas 16: 19-31/ Thema: Begrijp je wat je ziet?
Kinderlied: Gezang 62: 1, 2 en 3/ Wie oren om te horen heeft.
Kindermoment.
Zingen: Psalm 139: 1/ Heer, die mij ziet zoals ik ben
Verkondiging.
Zingen: Gezang 177: 1, 2, 6/ Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
Dankzegging en voorbeden.
1e collecte.
Slotzang: Gezang 291: 1 en 2/ Nooit kan ’t geloof te veel verwachten. (staande)
Zegen


 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app